بی صدا عید مبارک

 

خدا میداند
ولی انروز که آخرین زنگ دنیا میخورد نه میشود تقلب کرد نه میشود سر کسی را کلاه گذاشت
انروز تازه میفهمیم دنیا با همه بزرگیهاش از جلسه امتحانم کوچکتر است
انروز تازه میفهمیم زندگی عجب سؤال سختى بود سؤالی که بیشتر از یکبار نمى توان به آن پاسخ داد
کاش انروز رو تخته سیاه قیامت اسم ما را جزء خوبا نوشته باشند خدا کند حواسمان بوده باشد و زنگهاى تفریح انقدر در حیاط نمانده باشیم تا حیات یادمان برود خدا کند دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم وبدانیم دنیا چرک نویسى بیش نیست

/ 0 نظر / 22 بازدید