عشق؟؟؟

دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر √

غــــم . . .؟ حــاضــر √

درد. . .؟ حــاضــر √

  دوری. . .؟ حــاضــر √

عــشــق. . .؟

بلندتر میخوانم ، عشق . . . ؟

باز هم نیامده؟؟؟ ... غیبت هایش ازحد مجاز چندیست که گذشته ، اخراجش میکنم! با اینکه نمیشود ، اما زندگی را ادامه میدهم!

/ 3 نظر / 19 بازدید
چشم انتظاری

عشق از رگ گردنت نیز به تو نزدیکترست بلند صدایش کن

آدینه ظهور

سلااااااااااااااااام با افتخار دعوتید