# تلنگر
باران تلنگر کوچکی است وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!!
/ 0 نظر / 7 بازدید