# خدای_من_دلتنگی
خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند ! مرا در آغوش خود بگیر دلم  آرامش خدایی می خواهد ..
/ 5 نظر / 9 بازدید
باران تلنگر کوچکی است وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!!
/ 0 نظر / 10 بازدید