# خستگی

خستگی

      خـــــــــــدا دلم زنگ تفریح می خواد.. باور کن خسته   شـــــــدم.. از این کلاس رقصیدن به ساز دنیا..!  
/ 2 نظر / 6 بازدید