# عاشقانه
خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند ! مرا در آغوش خود بگیر دلم  آرامش خدایی می خواهد ..
/ 5 نظر / 10 بازدید